از ارسطو تا گودل (مجموعه مقاله های فلسفی - منطقی)[مجموعه ادب فکر، فلسفه و کلام/ 25]

مولف:
ضیاء موحد (گردآورنده و مترجم)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
از ارسطو تا گودل (مجموعه مقاله های فلسفی - منطقی) [مجموعه ادب فکر، فلسفه و کلام/25] کتابی است که در 272 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه جدید است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.