بادهای غربی (گزیده ای از گفتگوها و سخنرانیها)[مجموعه ادب فکر، فلسفه و کلام/ 24]

مولف:
مراد فرهادپور (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
بادهای غربی (گزیده ای از گفتگوها و سخنرانیها) [مجموعه ادب فکر، فلسفه و کلام/24] عنوان کتابی است از مراد فرهادپور که در 237 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب برمن، مارشال، 1940 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مراد فرهادپور، کتاب‌های ایده نمایش(شرکت نشر کتاب هرمس)، اسناد بین الملل اول(شرکت نشر کتاب هرمس)، آلن بدیو(رخ داد نو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.