وقتی مهتاب گم شد (خاطرات علی خوش لفظ)

مولف:
حمید حسام (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
وقتی مهتاب گم شد (خاطرات علی خوش لفظ) عنوان کتابی است از حمید حسام که در 652 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جنگ ایران و عراق، 1359 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حمید حسام، کتاب‌های عطر شب بوها(انتشارات سوره مهر)، آب هرگز نمی میرد(صریر)، دلیل(انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
29,000 تومــان