نصیرالدین طوسی (فیلسوف گفتگو)

مولف:
غلامحسین ابراهیمی دینانی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
نصیرالدین طوسی (فیلسوف گفتگو) عنوان کتابی است از غلامحسین ابراهیمی دینانی که در 560 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از غلامحسین ابراهیمی دینانی، کتاب‌های فیلسوفان یهودی و یک مسئله بزرگ(شرکت نشر کتاب هرمس)، جلال الدین دوانی(شرکت نشر کتاب هرمس)، پرتو خرد(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.