هفده مجلس شبیه خوانی (بخشی از متون تعزیه نَنیز و رابُر (تعزیه کرمان))

گروه مولفان:
مرید قنبری ننیز (نویسنده) | علی بلوکباشی (مقدمه نویس)

ناشر:
اطلاعات

درباره کتاب:
هفده مجلس شبیه خوانی (بخشی از متون تعزیه نَنیز و رابُر (تعزیه کرمان)) عنوان کتابی است از مرید قنبری ننیز که در 680 صفحه و توسط انتشارات اطلاعات در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تعزیه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.