زنان کوچک [رمان های بزرگ جهان]

گروه مولفان:
لوئیزا می آلکوت (نویسنده) | پروین ادیب (مترجم)

ناشر:
بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

درباره کتاب:
زنان کوچک [رمان های بزرگ جهان] عنوان کتابی است از لوئیزا می آلکوت با ترجمه‌ی پروین ادیب که در 240 صفحه و توسط انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Little women.. موضوع اصلی این کتاب داستان های آمریکایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از لوئیزا می آلکوت، کتاب‌های زنان کوچک(قدیانی)، مردان کوچک(قدیانی)، زنان کوچک(افق)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
13,500 تومــان