بهائیت (پادجنبش تجدید حیات ملت ایران)

مولف:
میکائیل جواهری (نویسنده)

ناشر:
موسسه مطالعات سیاسی فرهنگی اندیشه ناب

درباره کتاب:
بهائیت (پادجنبش تجدید حیات ملت ایران) عنوان کتابی است از میکائیل جواهری که در 750 صفحه و توسط انتشارات موسسه مطالعات سیاسی فرهنگی اندیشه ناب در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بهائیگری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان