انگلیس و اشغال ایران در جنگ جهانی اول

گروه مولفان:
محمد قلی مجد (نویسنده) | مصطفی امیری (مترجم) | علی اکبر رنجبر کرمانی (ویراستار)

ناشر:
موسسه مطالعات سیاسی فرهنگی اندیشه ناب

درباره کتاب:
انگلیس و اشغال ایران در جنگ جهانی اول عنوان کتابی است از محمد قلی مجد با ترجمه‌ی مصطفی امیری که در 604 صفحه و توسط انتشارات موسسه مطالعات سیاسی فرهنگی اندیشه ناب در سال 1390 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Persia in World War I and its conquest by Great Britain، c2003. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد قلی مجد، کتاب‌های از قاجار به پهلوی(موسسه مطالعات سیاسی فرهنگی اندیشه ناب)، ایران، پل پیروزی؛ سرزمین قحطی(موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.