خانواده بر لبه پرتگاه (چگونه با فردی که وابستگی های ناسالم دارد در زندگی کنار بیاییم)

گروه مولفان:
جانت گرینگر ووی تیتز (نویسنده) | منصوره فتاحیان (مترجم)

ناشر:
افق دور

درباره کتاب:
خانواده بر لبه پرتگاه (چگونه با فردی که وابستگی های ناسالم دارد در زندگی کنار بیاییم) عنوان کتابی است از جانت گرینگر ووی تیتز با ترجمه‌ی منصوره فتاحیان که در 200 صفحه و توسط انتشارات افق دور در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Marriage on the rocks. ، c1979. موضوع اصلی این کتاب الکلی ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.