منطق ریاضی

مولف:
محمد اردشیر بهرستاقی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
منطق ریاضی عنوان کتابی است از محمد اردشیر بهرستاقی که در 288 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب منطق ریاضی است. از محمد اردشیر بهرستاقی، کتاب فلسفه براوئر(شرکت نشر کتاب هرمس) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
22,000 تومــان
موضوعات کتاب
منطق ریاضی