حقوق بین الملل تطبیقی ارتباطات

مولف:
رحمان سعیدی (نویسنده)

ناشر:
علم

درباره کتاب:
حقوق بین الملل تطبیقی ارتباطات عنوان کتابی است از رحمان سعیدی که در 240 صفحه و توسط انتشارات علم در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آزادی اطلاعات (حقوق بین الملل) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رحمان سعیدی، کتاب‌های روابط عمومی الکترونیکی(جامعه شناسان)، جامعه ی اطلاعاتی، شکاف دیجیتالی، چالش ها و فرصت ها در کشورهای جهان سوم(خجسته)، بررسی پوشش خبر رسانه یی بین المللی(خجسته)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.