جلال الدین دوانی (فیلسوف ذوق التآله)[مجموعه ادب فکر، فلسفه و کلام/ 72]

مولف:
غلامحسین ابراهیمی دینانی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
جلال الدین دوانی (فیلسوف ذوق التآله) [مجموعه ادب فکر، فلسفه و کلام/72] عنوان کتابی است از غلامحسین ابراهیمی دینانی که در 454 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دوانی، محمدبن اسعد، 830 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از غلامحسین ابراهیمی دینانی، کتاب‌های فیلسوفان یهودی و یک مسئله بزرگ(شرکت نشر کتاب هرمس)، نصیرالدین طوسی(شرکت نشر کتاب هرمس)، پرتو خرد(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.