خدمات نوین کتابخانه های دانشگاهی

گروه مولفان:
مریم صراف زاده (نویسنده) | نرگس خالقی (ویراستار)

ناشر:
چاپار

درباره کتاب:
خدمات نوین کتابخانه های دانشگاهی عنوان کتابی است از مریم صراف زاده که در 156 صفحه و توسط انتشارات چاپار در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کتابخانه های دانشگاهی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.