نشانگر همه چیزها

گروه مولفان:
جورجو آگامبن (نویسنده) | علی فردوسی (مترجم)

ناشر:
دیبایه

درباره کتاب:
نشانگر همه چیزها عنوان کتابی است از جورجو آگامبن با ترجمه‌ی علی فردوسی که در 133 صفحه و توسط انتشارات دیبایه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روش شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جورجو آگامبن، کتاب‌های کتاب سینما(رخ داد نو)، از مصائب معنا(اختران)، امرگشوده انسان و حیوان(رخ داد نو)، زبان و مرگ در باب جایگاه منفیت(نشر مرکز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.