طرحی نو در انسان شناسی اسلامی [بینش معنوی/66]

مولف:
بابک شمشیری (نویسنده)

ناشر:
نگاه معاصر

درباره کتاب:
طرحی نو در انسان شناسی اسلامی [بینش معنوی/66] عنوان کتابی است از بابک شمشیری که در 213 صفحه و توسط انتشارات نگاه معاصر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب انسان شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بابک شمشیری، کتاب‌های تعلیم و تربیت از منظر عشق و عرفان(طهوری)، کلیات مشاوره و راهنمایی(آییژ)، درآمدی بر هویت ملی(دانشگاه شیراز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.