رباعیات حکیم خیام نیشابوری

گروه مولفان:
عمر بن ابراهیم خیام (نویسنده) | حسین بهزاد (نویسنده) | محمدمهدی منصوری (خطاط)

ناشر:
بهزاد

درباره کتاب:
رباعیات حکیم خیام نیشابوری عنوان کتابی است از حسین بهزاد که در 112 صفحه و توسط انتشارات بهزاد در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین بهزاد، کتاب‌های همپای صاعقه(انتشارات سوره مهر)، رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری فارسی، عربی، انگلیسی، آلمانی، فرانسه، ارمنی(بهزاد)، رباعیات حکیم عمر خیام(بهزاد)، دیوان حافظ(بهزاد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 5ق