مسافرت

گروه مولفان:
حسین صدقی (نویسنده) | زینب هاشم زاده (تصویرگر) | مهدیه عطاردی (تصویرگر)

ناشر:
پارسه

درباره کتاب:
مسافرت عنوان کتابی است از حسین صدقی که در 38 صفحه و توسط انتشارات پارسه در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سرگرمیها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین صدقی، کتاب‌های طبیعت(بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه)، رنگ ها(بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه)، مشاغل(بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه)، مخالف ها(بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان
موضوعات کتاب
سرگرمیها
مسافرت