بار مسئولیت (بلوم، کامو، آرون و قرن بیستم فرانسه)

گروه مولفان:
تونی جات (نویسنده) | فرزام امین صالحی (مترجم)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
بار مسئولیت (بلوم، کامو، آرون و قرن بیستم فرانسه) عنوان کتابی است از تونی جات با ترجمه‌ی فرزام امین صالحی که در 269 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The burden of responsibility: Blum، Camus، Aron، and the French twentieth century، 1998. موضوع اصلی این کتاب بلوم، لئون، ۱۸۷۲ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.