اندیشه اشو زرتشت و دین یارانش

مولف:
مهرداد قدردان (نویسنده)

ناشر:
رخشید

درباره کتاب:
اندیشه اشو زرتشت و دین یارانش عنوان کتابی است از مهرداد قدردان که در 192 صفحه و توسط انتشارات رخشید در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زردشت، پیامبر ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهرداد قدردان، کتاب‌های آیین(فروهر)، اندیشه اشوزرتشت و دین یارانش(ارمغان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.