مدیر جدید موفق (چگونه به کارمندان خود انگیزه بدهیم و مدیر خوبی باشیم؟)[تجارت امروز]

گروه مولفان:
مهدی قراچه داغی (نویسنده) | رضا تیموریان (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
مدیر جدید موفق (چگونه به کارمندان خود انگیزه بدهیم و مدیر خوبی باشیم؟) [تجارت امروز] عنوان کتابی است از مهدی قراچه داغی که در 84 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1390 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Succeed as a new manager: how to inspire your ... ، c2006. موضوع اصلی این کتاب مدیریت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی قراچه داغی، کتاب‌های راه نفوذ بر دلها(ذهن آویز)، به روش خود ثروتمند شوید(ذهن آویز)، قدرت زمان(ذهن آویز)، چگونه ثروتمند شویم(ذهن آویز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,500 تومــان