آزادی و ضرورت (زیستن در ناسازه)[بینش معنوی/ 34]

مولف:
علی آخوند زاهد (نویسنده)

ناشر:
نگاه معاصر

درباره کتاب:
آزادی و ضرورت (زیستن در ناسازه) [بینش معنوی/34] عنوان کتابی است از علی آخوند زاهد که در 256 صفحه و توسط انتشارات نگاه معاصر در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جبر و اختیار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی آخوند زاهد، کتاب‌های مفهوم تائو(نگاه معاصر)، هستی و امر قدسی(نگاه معاصر)، به سوی الهیات غیر متافیزیکی(شرکت انتشارات قلم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,500 تومــان