ماجراهای پو

گروه مولفان:
کتلین وایدنر زوفلد (نویسنده) | شهرزاد کریمی (مترجم) | رابین کادی (تصویرگر)

ناشر:
گوهر دانش

درباره کتاب:
ماجراهای پو عنوان کتابی است از کتلین وایدنر زوفلد با ترجمه‌ی شهرزاد کریمی که در 16 صفحه و توسط انتشارات گوهر دانش در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Disney Winnie the Pooh storybook collection، c2003. موضوع اصلی این کتاب داستان های حیوانات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کتلین وایدنر زوفلد، کتاب‌های پو با غریبه ها صحبت نکن(گوهر دانش)، پو به دکتر می رود(گوهر دانش)، پو و یک خواب ترسناک(گوهر دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان