نخستین تجربه استعمار غربی در ایران (از آغاز سلوکیان تا پایان اشکانیان)[تاریخ با غرغرهای اضافه/ 3]

مولف:
علی اصغر سیدآبادی (نویسنده)

ناشر:
آفرینگان

درباره کتاب:
نخستین تجربه استعمار غربی در ایران (از آغاز سلوکیان تا پایان اشکانیان) [تاریخ با غرغرهای اضافه/3] عنوان کتابی است از علی اصغر سیدآبادی که در 72 صفحه و توسط انتشارات آفرینگان در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی اصغر سیدآبادی، کتاب‌های یک کوسه و پنج ماهی(شهر قلم)، گورخر کوچولو و مامانش(شهر قلم)، فیل بزرگ و خرگوش کوچک(شهر قلم)، بادکنک ها و گوزن(شهر قلم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.