ایجاد و گسترش کتابخانه های آموزشگاهی و نقش کتابخانه مدرسه در ایجاد عادت مطالعه در دانش آموزان

مولف:
صدیقه احمدی فصیح (نویسنده)

ناشر:
چاپار

درباره کتاب:
ایجاد و گسترش کتابخانه های آموزشگاهی و نقش کتابخانه مدرسه در ایجاد عادت مطالعه در دانش آموزان عنوان کتابی است از صدیقه احمدی فصیح که در 220 صفحه و توسط انتشارات چاپار در سال 1385 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خواندن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از صدیقه احمدی فصیح، کتاب‌های مدیریت دانش در سازمان ها(چاپار)، کتابخانه های تخصصی و توسعه اهداف سازمانی(چاپار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.