از صید ماهی تا پادشاهی [هرمس جیبی‮‬/3]

مولف:
حمزه سردادور (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
از صید ماهی تا پادشاهی [هرمس جیبی‮‬/3] عنوان کتابی است از حمزه سردادور که در 764 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حمزه سردادور، کتاب‌های زندانی قلعه قهقهه(شرکت نشر کتاب هرمس)، افسانه قاجار(شرکت نشر کتاب هرمس)، در پس پرده(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.