رمانتیسیسم سیاسی [اندیشه سیاسی/21]

گروه مولفان:
کارل اشمیت (نویسنده) | گای اوکس (مترجم) | سهیل صفاری (مترجم)

ناشر:
نگاه معاصر

درباره کتاب:
رمانتیسیسم سیاسی [اندیشه سیاسی/21] عنوان کتابی است از کارل اشمیت با ترجمه‌ی سهیل صفاری که در 214 صفحه و توسط انتشارات نگاه معاصر در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Politische Romantik. موضوع اصلی این کتاب رمانتیسم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کارل اشمیت، کتاب‌های الاهیات سیاسی(رخ داد نو)، مفهوم امر سیاسی(ققنوس)، الهیات سیاسی(مرندیز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان