رستم و سهراب [کتابهای دوزبانه]

مولف:
هوشنگ رهنما (گردآورنده و مترجم)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
رستم و سهراب [کتابهای دوزبانه] کتابی است که در 147 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1382 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فردوسی، ابوالقاسم، 416 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.