خاکستر ناتمام (گزیده شعرها)[کتابهای دوزبانه]

گروه مولفان:
رنه شار (نویسنده) | حسین معصومی همدانی (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
خاکستر ناتمام (گزیده شعرها) [کتابهای دوزبانه] عنوان کتابی است از رنه شار با ترجمه‌ی حسین معصومی همدانی که در 222 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فرانسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رنه شار، کتاب‌های نوادگان خورشید(روزنه)، خاکستر ناتمام(شرکت نشر کتاب هرمس)، نخستین پله ها(کیان افراز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان