یادداشت های امیر اسدالله علم -مجموعه 2 جلدی

مولف:
امیر اسدالله علم (نویسنده)

ناشر:
مازیار

درباره کتاب:
یادداشت های امیر اسدالله علم -مجموعه 2 جلدی عنوان کتابی است از امیر اسدالله علم که در 2000 صفحه و توسط انتشارات مازیار در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سیاستمداران ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیر اسدالله علم، کتاب‌های یادداشت های علم(معین)، یادداشت های اسداله علم(مازیار)، یادداشت های علم(معین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.