خسرو و شیرین

مولف:
الیاس بن یوسف نظامی (نویسنده)

ناشر:
جاویدان

درباره کتاب:
خسرو و شیرین عنوان کتابی است از الیاس بن یوسف نظامی که در 424 صفحه و توسط انتشارات جاویدان در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از الیاس بن یوسف نظامی، کتاب‌های لیلی و مجنون(زوار)، کلیات نظامی گنجوی(سمیر)، اسکندرنامه(نیک فرجام)، هفت نگار آسمانی(علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
29,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن ۶ق