آیین پهلوانی جوانمردی (فتوت) و عیاری (پژوهشی تاریخی پیرامون آیین پهلوانان، جوانمردان (فتیان) و عیاران در ایران. ..)

مولف:
علی اربابی (نویسنده)

ناشر:
زوار

درباره کتاب:
آیین پهلوانی جوانمردی (فتوت) و عیاری (پژوهشی تاریخی پیرامون آیین پهلوانان، جوانمردان (فتیان) و عیاران در ایران. ..) عنوان کتابی است از علی اربابی که در 596 صفحه و توسط انتشارات زوار در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فتوت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
38,000 تومــان