افسانه ی اسلیپی هالو

مولف:
واشینگتن ایروینگ (نویسنده)

ناشر:
پریان

درباره کتاب:
افسانه ی اسلیپی هالو عنوان کتابی است از واشینگتن ایروینگ که در 176 صفحه و توسط انتشارات پریان در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The Legend of Sleepy Hollow and other stories، [2013]. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه آمریکایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از واشینگتن ایروینگ، کتاب‌های ریپ فان وینکله(رخ داد نو)، ریپ ون وینکل و افسانه دره خفته(روزنه)، ماجرای دانشجوی آلمانی(غنچه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان