گلهای رنج [کتابهای دوزبانه]

گروه مولفان:
شارل پیر بودلر (نویسنده) | محمد رضا پارسایار (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
گلهای رنج [کتابهای دوزبانه] عنوان کتابی است از شارل پیر بودلر با ترجمه‌ی محمد رضا پارسایار که در 126 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Les Fleurs du mal. موضوع اصلی این کتاب شعر فرانسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از شارل پیر بودلر، کتاب‌های فانفارلو(به نگار)، «نقاش زندگی مدرن» و دیگر مقالات(حرفه نویسنده)، مثل یک کوسه ماهی در موج(افراز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.