نگاهی کوتاه به مصر

مولف:
میرمسعود حسینیان (نویسنده)

ناشر:
کتاب نیستان

درباره کتاب:
نگاهی کوتاه به مصر عنوان کتابی است از میرمسعود حسینیان که در 150 صفحه و توسط انتشارات کتاب نیستان در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مصر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.