برگزیده و شرح سیاست نامه

گروه مولفان:
حسن بن علی نظام الملک (نویسنده) | حجت الله اصیل (نویسنده)

ناشر:
فرزان روز

درباره کتاب:
برگزیده و شرح سیاست نامه عنوان کتابی است از حجت الله اصیل که در 134 صفحه و توسط انتشارات فرزان روز در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نثر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حجت الله اصیل، کتاب‌های مفاهیم سیاسی و اجتماعی در شعر مشروطیت(کویر)، آرمانشهر در اندیشه ایرانی(نشر نی)، ادبیات فارسی(نشر نی)، دهخدا در افق روشنفکری ایران(کویر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.