برزونامه (شاهنامه کردی)

مولف:
منصور یاقوتی (نویسنده)

ناشر:
ققنوس

درباره کتاب:
برزونامه (شاهنامه کردی) عنوان کتابی است از منصور یاقوتی که در 96 صفحه و توسط انتشارات ققنوس در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از منصور یاقوتی، کتاب‌های مادیان چهل کره(کتاب آمه)، هستی شناسی فهم(کتاب آمه)، چشم هیچکاک(هیلا)، بن بست(افراز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.