جشننامه دکتر فتح الله مجتبائی

گروه مولفان:
علی اشرف صادقی (گردآورنده) | ابوالفضل خطیبی (گردآورنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
جشننامه دکتر فتح الله مجتبائی عنوان کتابی است از ابوالفضل خطیبی که در 795 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مقاله های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالفضل خطیبی، کتاب‌های تقدیر باوری در منظومه های حماسی فارسی(شرکت نشر کتاب هرمس)، به فرهنگ باشد روان تندرست(فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، آیا فردوسی محمود غزنوی را هجو گفت؟(پردیس دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.