جامعه ی اطلاعاتی، شکاف دیجیتالی، چالش ها و فرصت ها در کشورهای جهان سوم

مولف:
رحمان سعیدی (نویسنده)

ناشر:
خجسته

درباره کتاب:
جامعه ی اطلاعاتی، شکاف دیجیتالی، چالش ها و فرصت ها در کشورهای جهان سوم عنوان کتابی است از رحمان سعیدی که در 206 صفحه و توسط انتشارات خجسته در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جامعه اطلاعاتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رحمان سعیدی، کتاب‌های حقوق بین الملل تطبیقی ارتباطات(علم)، روابط عمومی الکترونیکی(جامعه شناسان)، بررسی پوشش خبر رسانه یی بین المللی(خجسته)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.