کورش بزرگ (بنیادگذار امپراتوری هخامنشی)

گروه مولفان:
خشایار بهاری (مترجم) | شاهرخ رزمجو (مترجم) | تورج دریایی (گردآورنده)

ناشر:
فرزان روز

درباره کتاب:
کورش بزرگ (بنیادگذار امپراتوری هخامنشی) عنوان کتابی است از تورج دریایی با ترجمه‌ی خشایار بهاری که در 128 صفحه و توسط انتشارات فرزان روز در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Cyrus the great: an ancient Iranian king، 2013. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از تورج دریایی، کتاب‌های شهرستان های ایرانشهر(توس)، ساسانیان(توس)، ناگفته های امپراتوری ساسانیان(بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه)، گزارش شطرنج و نهش نیو-اردشیر(توس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.