کامیابی ها و ناکامی های توسعه در ایران (نقش دولت های پنجم تا یازدهم در توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۲))[مدیریت/ 3]

مولف:
حسن واعظی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
کامیابی ها و ناکامی های توسعه در ایران (نقش دولت های پنجم تا یازدهم در توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۲)) [مدیریت/3] عنوان کتابی است از حسن واعظی که در 252 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از حسن واعظی، کتاب اصلاحات و فروپاشی(سروش) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.