از خودت برایم بگو ((پنجاه و دو قطعه ی عاشقانه از پابلو نرودا) Twenty Love Poems and a Song of Despair)

مولف:
پابلو نرودا (نویسنده)

ناشر:
کوله پشتی

درباره کتاب:
از خودت برایم بگو ((پنجاه و دو قطعه ی عاشقانه از پابلو نرودا) Twenty Love Poems and a Song of Despair) عنوان کتابی است از پابلو نرودا که در 120 صفحه و توسط انتشارات کوله پشتی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر اسپانیایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پابلو نرودا، کتاب‌های پایان جهان(نیلوفر)، بانوی اقیانوس و صد غزل عاشقانه(نشر ثالث)، خاطرات پابلو نرودا(موسسه انتشارات نگاه)، صد غزل عاشقانه(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.