زنان هخامنشی

گروه مولفان:
ماریا براسیوس (نویسنده) | هایده مشایخ (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
زنان هخامنشی عنوان کتابی است از ماریا براسیوس با ترجمه‌ی هایده مشایخ که در 273 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Women in ancient Persia، 559-331 BC، 1996. موضوع اصلی این کتاب زنان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ماریا براسیوس، کتاب‌های ایرانیان عصر باستان(شرکت نشر کتاب هرمس)، ایران باستان(ماهی)، تمدن درخشان ایرانیان(تهران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.