بسته آزمایش علمی آهن ربای مدرسه (برای انجام همه آزمایش های کتاب های علوم دبستان با آهن ربا)[بسته های آموزشی تاب]

مولف:
مریم میرزایی (نویسنده)

ناشر:
دیبایه

درباره کتاب:
بسته آزمایش علمی آهن ربای مدرسه (برای انجام همه آزمایش های کتاب های علوم دبستان با آهن ربا) [بسته های آموزشی تاب] عنوان کتابی است از مریم میرزایی که توسط انتشارات دیبایه در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مغناطیس است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مریم میرزایی، کتاب‌های مدار روشنایی(دیبایه)، بسته ی آزمایش علمی لیساژو(دیبایه)، مدار الکتریکی(دیبایه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان