فیروزآبادی در مجلس هفتم

مولف:
پروین منصوری (نویسنده)

ناشر:
شرکت سهامی انتشار

درباره کتاب:
فیروزآبادی در مجلس هفتم عنوان کتابی است از پروین منصوری که در 856 صفحه و توسط انتشارات شرکت سهامی انتشار در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مجتهدان و علما است. از پروین منصوری، کتاب محمدتقی شریعتی و کانون نشر حقایق اسلامی(مرکز اسناد انقلاب اسلامی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.