ایرانیان عصر باستان [مردم جهان باستان]

گروه مولفان:
ماریا براسیوس (نویسنده) | هایده مشایخ (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
ایرانیان عصر باستان [مردم جهان باستان] عنوان کتابی است از ماریا براسیوس با ترجمه‌ی هایده مشایخ که در 266 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1390 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The Persians: an introduction. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ماریا براسیوس، کتاب‌های زنان هخامنشی(شرکت نشر کتاب هرمس)، ایران باستان(ماهی)، تمدن درخشان ایرانیان(تهران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,000 تومــان