آن روزها (توفیق)

مولف:
داود محمدی فرد (نویسنده)

ناشر:
لنجوان

درباره کتاب:
آن روزها (توفیق) عنوان کتابی است از داود محمدی فرد که در 132 صفحه و توسط انتشارات لنجوان در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب توفیق (مجله) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از داود محمدی فرد، کتاب‌های آن روزها(لنجوان)، آن روزها(لنجوان)، آن روزها(لنجوان)، آن روزها(لنجوان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان