سیاست نامه (سیرالملوک معروف به سیاست نامه)

گروه مولفان:
حسن بن علی نظام الملک (نویسنده) | عزیزالله علیزاده (ویراستار)

ناشر:
فردوس

درباره کتاب:
سیاست نامه (سیرالملوک معروف به سیاست نامه) عنوان کتابی است از حسن بن علی نظام الملک که در 335 صفحه و توسط انتشارات فردوس در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نثر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن بن علی نظام الملک، کتاب‌های سیرالملوک(موسسه انتشارات نگاه)، گزیده سیاست نامه(شرکت نشر قطره)، قصه های شیرین سیاست نامه(پیدایش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.