در جهان گفت و گو (بررسی تحولات گفتمانی در پایان قرن بیستم)

مولف:
هادی خانیکی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
در جهان گفت و گو (بررسی تحولات گفتمانی در پایان قرن بیستم) عنوان کتابی است از هادی خانیکی که در 492 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گفتگوی تمدن ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از هادی خانیکی، کتاب‌های نظریه و واقعیت(تیسا)، تاریخ شفاهی آموزش عالی ایران به روایت دکتر مصطفی معین(فرهنگ صبا)، تاریخ شفاهی آموزش عالی ایران به روایت دکتر مصطفی معین(فرهنگ صبا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان