برای هر ستاره (مجموعه اشعار محمد زهری)

مولف:
محد زهری (نویسنده)

ناشر:
توس

درباره کتاب:
برای هر ستاره (مجموعه اشعار محمد زهری) عنوان کتابی است از محد زهری که در 527 صفحه و توسط انتشارات توس در سال 1381 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.