درآمدی بر هایدگر

مولف:
مایکل اینوود (نویسنده)

ناشر:
ریسمان

درباره کتاب:
درآمدی بر هایدگر عنوان کتابی است از مایکل اینوود که در 267 صفحه و توسط انتشارات ریسمان در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Heidegger: a very short introduction، 2000.. موضوع اصلی این کتاب Heidegger، Martin است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مایکل اینوود، کتاب‌های مقدمه ای بر زیبایی شناسی(آرشام)، روزنه ای به اندیشه مارتین هیدگر(علمی)، فرهنگ فلسفی هگل(نیکا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.